Više od studiranja

Uskoro donosimo CroMUN - jedan od najvećih projekata HSA

Početkom studenog 2014. HSA organizira CroMUN. „Croatia Model United Nations“ ili skraćeno CroMUN je simulacija donošenja političkih odluka i diplomatske prakse unutar organizacije Ujedinjenih naroda.

Simulacija je koncipirana po principu već ustaljenih normi tzv. Model of United Nations (MUN) koji postoje širom svijeta već dugi niz godina, a imaju za cilj aktivirati mlade koji pokazuju interes za međunarodne odnose, ljudska prava, diplomaciju i globalnu politiku, sve s ciljem njihova aktiviranja i stjecanja iskustva i znanja o procesima unutar te međunarodne organizacije. Simulacija se održava prema Povelji Ujedinjenih Naroda, prateći organizacijsku hijerarhiju i protokol prema kojem se donose odluke u pojedinim vijećima. Oponašajući rad Ujedinjenih Naroda studenti stječu neprocjenjivo iskustvo s obzirom da razvijaju diplomatske vještine, vještine pregovaranja, pisanja rezolucije, lobiranja i sl.

Službeni jezik simulacije na svim konferencijama tog tipa je engleski jezik te je njegovo poznavanje nužan preduvjet za buduće kandidate. Prijave za sudjelovanje krenut će sredinom srpnja i trajat će mjesec dana. U njima će se od potencijalnih kandidata tražiti da, uz predočenje svojeg životopisa, napišu i motivacijsko pismo. Prijaviti se mogu mladi između 18 i 30 godina iz cijeloga svijeta.

Piše: HSA, 21.05.2014.