Više od studiranja

Santa Sending S.O.S.

I ove godine pozivamo Vas na tradicionalni božićni humanitarni party ''Santa Sending S.O.S.'' koji će se održati u zagrebačkom klubu Moon.

Na Ekonomskom fakultetu Zagreb, dijeliti će se ulaznice za party te ćete moći ostaviti dobrovoljni prilog za humanitarne svrhe, a prikupljeni prihod od donacija biti će darovan Dječjem domu A.G. Matoš. 

Dječji dom A.G. Matoš djeluje od 1945. godine, a zbrinjavaju 55 djece u dobi 7-18 godina, dok im je cilj stvoriti visoko humano okruženje za rast i razvoj djece i mladih. Ovaj dječji dom želi osigurati najbolju skrb za djecu i mlade, a skrb o djeci i mladima uključuje razne glazbene, sportske, kompjuterske, likovne i mnoge druge radionoce i sadržaje. 

Organizacijom ovog događaja, udruga HSA želi potaknuti na solidarnosti među studentima i želju za pomaganjem onih koji su manji, krhkiji i trebaju našu pažnju i pomoć. Poruka projekta ”Santa sending S.O.S.” je učiniti nadolazeći Božić ljepšim za one kojima to nije svakodnevno omogućeno. 

Uveselite nekog ovog Božića, kao što se mi veselimo vašem dolasku!

Piše: Ivan Brajkovic, 17.12.2015.